Privacy Verklaring

Because all lives matter

Privacy verklaring

JesusToday is een activiteit van Light & Feed B.V. Robertus Nurksweg 15, 2033 AA Haarlem. Hierna te noemen “JesusToday”. JesusToday is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JesusToday verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van de website JesusToday en/of omdat je deze zelf aan ons stuurt.

Nederlandse wetgeving schrijft voor wat we hierbij moeten doen en vertellen. Daarom is deze verklaring formeler opgesteld dan we eigenlijk zouden willen. Begrijp je de tekst niet, of heb je er een vraag over, neem dan even contact met ons op. Dan proberen we het je uit te leggen.

Waar in vet vervolg van de tekst gesproken wordt over ‘persoonsgegevens’ worden de gegevens bedoeld die via “JesusToday” worden verwerkt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Berichten (incl. audiovisuele content) aan ons verstuurd

– Gegevens over je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over je kind, neem dan contact met ons op via info@JesusToday.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JesusToday verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te reageren op een vraag via het contactfomulier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

JesusToday verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor ons contact met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JesusToday blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JesusToday gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door JesusToday.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@JesusToday.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op je verzoek.

JesusToday wil je er ook op wijzen dat je  de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JesusToday neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jesustoday.nl

 

Privacy Preference Center